Powłoka o wysokiej skuteczności patogenobójczej. Nakładana jednokrotnie, działa przez cały rok. Aktywuje się pod wpływem światła widzialnego. Działa na zasadzie fotokatalizy. Bezpieczna dla ludzi, zwierząt, środowiska i przedmiotów.


Zanieczyszczenie powierzchni przez bakterie, wirusy, grzyby i pleśnie, dotykiem lub aerozolem.


Fotouczulacz w lakierze pod wpływem działania światła fotodynamicznie przekształca tlen z powietrza w tlen singletowy.


Wysokoreaktywny tlen singletowy efektywnie rozkłada patogeny na powierzchni pokrytej powłoką Dyphox.

Powłoka DYPHOX ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie chemy uniknąć transmisji chorobotwórczych wirusów i bakterii poprzez dotyk przedmiotów. Miejsce lub element o typowym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym ma średnio około 300 patogenów na cm2. Mogą one przeżyć na powierzchniach kilka godzin czy dni a nawet kilkunaście miesięcy.

Każda prawidłowo wykonana dezynfekcja klamki, klawiatury czy blatu odpowiednim środkiem czyni to miejsce bezpiecznym. Lecz bezpiecznym tylko do pierwszego dotyku. Ile czasu upłynie niczym ktoś ponownie ten element zdezynfekuje? Dyphox działa zawsze gdy pada na niego światło widzalne.

Dyphox przeznaczony jest do wspomagania zachowania czystości mikrobiologicznej w ogólnodostępnych miejscach publicznych jak środki transportu, dworce, sklepy, przychodnie czy szkoły. Podwyższy nasze bezpieczeństwo w biurze, zakładzie pracy, hotelu lub restauracji. Może być zastosowany również w Twoim domu.

Nakładasz jeden raz na cały rok

Działa na suchych powierzchniach

Znacznie redukuje ryzyko transmisji patogenów

Technologia beczpieczna dla ludzi i zwięrząt

Produkt sprawdzony praktycznie w szpitalach, transporcie, przemyśle

Redukuje zapachy

Nieszkodliwy dla środowiska

Chroni polakierowane podłoża